Thứ Hai, Tháng Sáu 17

Hình ảnh lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Ninh Bình

Chiều 27/9, Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cử hành trọng thể ở quê hương xóm 13, xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình.

 Chiều 27/9, Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cử hành trọng thể ở quê hương xóm 13, xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN) Chiều 27/9, Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cử hành trọng thể ở quê hương xóm 13, xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)  Đội tiêu binh rước di ảnh và chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng – xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN) Đội tiêu binh rước di ảnh và chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng – xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)  Đội tiêu binh rước di ảnh và chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng – xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN) Đội tiêu binh rước di ảnh và chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng – xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)  Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê hương ông – xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN) Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê hương ông – xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)  Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thườnPhó Thủ tướngình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. (Nguồn: TTXVN) Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. (Nguồn: TTXVN)        Đoàn họ hàng bên nội, bên ngoại kính viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng – xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN) Đoàn họ hàng bên nội, bên ngoại kính viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng – xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)        Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình, do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, kính viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng – xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN) Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình, do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, kính viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng – xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)  Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. (Nguồn: TTXVN) Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. (Nguồn: TTXVN)  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)  Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN) Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)  Đông đảo nhân dân địa phương tới theo dõi Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, được truyền hình trực tiếp và chiếu qua màn hình lớn tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN) Đông đảo nhân dân địa phương tới theo dõi Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, được truyền hình trực tiếp và chiếu qua màn hình lớn tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. (Nguồn: TTXVN) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. (Nguồn: TTXVN)  Các nhà sư thực hiện nghi thức thỉnh một hồi chuông dài, trước khi đội nghi lễ tiến hành lấp mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN) Các nhà sư thực hiện nghi thức thỉnh một hồi chuông dài, trước khi đội nghi lễ tiến hành lấp mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)  Các chiến sỹ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Nguồn: TTXVN) Các chiến sỹ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Nguồn: TTXVN)        Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)  Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN) Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)  Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương – xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN) Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương – xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)  Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Xem thêm  Ninh Bình hoàn tất công tác chuẩn bị lễ tang Chủ tịch nước

Theo TTXVN

Link gốc

Facebook Comments

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *