Thứ Năm, Tháng Chín 20Mạng xã hội gia đình Việt Nam

Kinh hoàng “cơn bão” chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris

Một kinh đô hoa lệ như Paris hóa ra lại là địa bàn hoạt động của hàng triệu con chuột cống… 

Kinh hoàng cơn bão chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris - Ảnh 1.
Kinh hoàng cơn bão chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris – Ảnh 1.
Kinh hoàng cơn bão chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris - Ảnh 3.
Kinh hoàng cơn bão chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris – Ảnh 3.
Kinh hoàng cơn bão chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris - Ảnh 5.
Kinh hoàng cơn bão chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris – Ảnh 5.
Kinh hoàng cơn bão chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris - Ảnh 7.
Kinh hoàng cơn bão chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris – Ảnh 7.
Kinh hoàng cơn bão chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris - Ảnh 9.
Kinh hoàng cơn bão chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris – Ảnh 9.
Kinh hoàng cơn bão chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris - Ảnh 11.
Kinh hoàng cơn bão chuột cống kéo đến khắp kinh đô ánh sáng Paris – Ảnh 11.

7
7

——-

KLK 300×250

NARUTO, THEO TRÍ THỨC TRẺ

Link gốc: http://kenh14.vn/kinh-hoang-con-bao-chuot-cong-keo-den-khap-kinh-do-anh-sang-paris-20180815180241476.chn

Facebook Comments

apk_728x90

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *