Thứ Ba, Tháng Tư 23Mạng xã hội gia đình Việt Nam

Thẻ: cơ quan chức năng

Nhiều tài liệu tuyệt mật về biên giới, biển đảo bị lộ ra ngoài

Nhiều tài liệu tuyệt mật về biên giới, biển đảo bị lộ ra ngoài

Việt Nam
Cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 840 vụ lộ, mất bí mật nhà nước trong 16 năm qua.Chiều 25/10, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trước Quốc hội.Ông cho biết, từ năm 2001 đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 840 vụ lộ, mất bí mật nhà nước. Trong đó, nhiều tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật, tối mật liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chủ trương giải quyết các tranh chấp về biên giới, biển đảo."Hình thức lộ, mất bí mật nhà nước chủ yếu là qua thông tin, liên lạc, báo chí, xuất bản, quan hệ quốc tế... Một trong những nguyên nhân của việc lộ, mất nêu trên là do hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước chưa đồng bộ, các chế tài xử lý còn thiếu và yếu chưa bảo đảm tính răn đe, việc xử lý vi phạm còn