Chủ Nhật, Tháng Bảy 21

Thẻ: học trò nghèo

Cả đời giỏi dùng mưu, không ngờ Gia Cát Lượng lại dùng kế sách này để tiến thân

Cả đời giỏi dùng mưu, không ngờ Gia Cát Lượng lại dùng kế sách này để tiến thân

Cách sống
Trong số những mưu kế mà Ngọa Long tiên sinh từng sử dụng, diệu kế giúp ông thành công để đời lại chính là… mỹ nam kế! Gia Cát Lượng cả đời giỏi dùng mưu kế, từng đọc thuộc Binh pháp tôn tử, được người đời ca ngợi là bậc "trí thánh". Ngẫm chuyện cổ nhân thấy phận mình Thuở thiếu thời, Gia Cát Lượng mang thân phận của một cô nhi, từng sống cùng gia đình của người chú là Gia Cát Huyền. Sau khi chú qua đời, Khổng Minh và huynh trưởng Gia Cát Cẩn cùng em trai Gia Cát Quân sống nương tựa lẫn nhau, ở Nam Dương tự mình trồng trọt, làm ẩn sĩ chờ đợi thời cơ. Kỳ thực, cuộc sống ẩn cư vốn không phải là điều Gia Cát Lượng mong muốn. Sau khi người chú qua đời, Khổng Minh ôm chí lớn, nhưng thiếu người tương trợ. Thế nên, dù bụng ôm một bồ kinh văn, lại sở hữu tài năng hơn người, từn