Thứ Hai, Tháng Ba 18Mạng xã hội gia đình Việt Nam

Thẻ: kiềm chế cảm xúc

Bắt vị khách xin lỗi đôi giầy và cánh cửa, cao tăng đã dạy anh ta một bài học quý giá

Bắt vị khách xin lỗi đôi giầy và cánh cửa, cao tăng đã dạy anh ta một bài học quý giá

Cách sống, Nổi bật
Người có chỉ số cảm xúc thấp, một khi tâm trạng tồi tệ sẽ chỉ muốn trút bực tức ra ngoài, làm tổn thương người khác, đừng nói đến giãi bày tâm sự hay giải quyết việc khác. Một người đàn ông tính tình nóng nảy đến thăm một cao tăng nổi tiếng. Hôm đó lúc ra khỏi nhà, tâm trạng anh rất tệ, mặt hằm hằm khó chịu. Người ngoài chỉ nhìn là biết. Khi đến nơi, cởi dây mãi mới bỏ được giầy ra, anh ta liền cầm chúng ném vào góc. "Rầm" một tiếng, đôi giầy đập mạnh vào cánh cửa lớn khiến ai ở đó cũng giật mình. Tới trước mặt cao tăng, vị khách này mới thay đổi thái độ tồi tệ vừa rồi, kính cẩn chào nhà sư. Nhưng nhà sư đó nói với anh ta: "Xin lỗi. Bần tăng không thể bình tĩnh nói chuyện với thí chủ được. Trừ phi thí chủ xin lỗi cánh cửa kia và đôi giầy vừa bị thí chủ trút giận tr