Thứ Hai, Tháng Sáu 18Mạng xã hội gia đình Việt Nam

Thẻ: phó tư lệnh

Sếp Viettel sang làm Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng

Sếp Viettel sang làm Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng

Xã hội
Từ ngày 8/1/2018, Đại tá Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn nhận nhiệm vụ Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Đại tá Tống Viết Trung Từ ngày 8/1/2018, Đại tá Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn nhận nhiệm vụ Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc Phòng được công bố thành lập ngày 8/1/2018 theo Quyết định số 1198/QĐ-TTG ngày 15/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đại tá Tống Viết Trung gia nhập Viettel từ năm 2004. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, Đại tá Tống Viết Trung giữ vai trò Giám đốc Công ty Thông tin Di động Viettel (nay chuyển thành Tổng công ty Viễn thông Viettel). Ông đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phổ cập dịch vụ