Thứ Năm, Tháng Sáu 4
Shadow

Thẻ: Từ Thứ

4 gián điệp cao tay bậc nhất Tam Quốc, lừng lẫy như Tào Tháo, Lữ Bố cũng bị “dắt mũi”

4 gián điệp cao tay bậc nhất Tam Quốc, lừng lẫy như Tào Tháo, Lữ Bố cũng bị “dắt mũi”

Chồng
Trong "Tam Quốc diễn nghĩa", 4 nhân vật dưới đây được coi là những mật vụ tài giỏi nhất thời bấy giờ. Không cần tới võ nghệ cao cường, tứ đại mật vụ trong Tam Quốc diễn nghĩa cũng có thể "dắt mũi" hàng loạt những nhân vật lừng lẫy như Tào Tháo, Lữ Bố, Đổng Trác. Mật vụ được coi là những người thi hành các nhiệm vụ đặc thù. Dưới một số tình huống, họ sẽ đóng vai trò như gián điệp để chia rẽ phe phái đối địch. Trên thực tế, vị trí này đã có từ thời xa xưa, chỉ có điều tên gọi có phần khác biệt so với hiện tại. Theo KKNews, "Tam Quốc diễn nghĩa" cũng có tứ đại mật vụ trà trộn vào phe địch để thực hiện những nhiệm vụ bí mật. Điều đáng nói là mật vụ xuất sắc nhất trong số đó lại là một người phụ nữ vô cùng nổi tiếng. Trần Đăng Trần Đăng là một tướng lãnh cuối thời Đông Hán.  T